Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur Bygginnovationen (Bygginnovationsintressenterna) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på webbplatsen.

Integritetspolicyn gäller då Bygginnovationen tillhandahåller tjänster och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Bygginnovationen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter som samlas in via denna webbplats sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Anmälningar till prenumerationer, medlemsansökan och event

Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer på vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrevet.

Personuppgifter (namn, företag, adress, e-post, kostavvikelser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med event) sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av utvärderingsenkäter. Namn och organisation finns med på deltagarförteckningen som delas ut vid evenemanget om inget annat meddelats oss. Vid de tillfällen vi tar betalt för event sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Rätt att begära information

Vill du veta om Bygginnovationsintressenterna behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas hos Bygginnovationsintressenterna och att få uppgifter korrigerade.

Hur du begär ut informationen

Ett så kallat registerutdrag, kan du begära ut gratis en gång per år, med den information som vi har registrerad om dig. En begäran om ett registerutdrag måste skrivas under och skickas till oss med post på följande adress:

Bygginnovationsintressenterna
Drottninggatan 33
111 51 STOCKHOLM

Kakor

Bygginnovationen använder så kallade "kakor" på webbplatsen för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra kakor användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av kakor kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.