Tommy Jansson, WSP

Hej Tommy, du och dina kollegor på WSP har fått i uppdrag att följa upp resultat och effekter av Bygginnovationen. Kan du berätta lite om vad rapporten visar?

– Jag vill börja med att berätta att vi fick en väldigt bra svarsfrekvens på enkäten som skickades ut till projektledarna. Frågorna de besvarade handlade om hur de upplevt programmet, resultat från projekten och hur de gått vidare efter Bygginnovationen. Vi fick mycket positiv respons. Projektledarna gillade upplägget i programmet och tyckte att det var ett väldigt bra sätt att jobba på.

Ta del av uppföljningen

Tommy Jansson ingår i en grupp på WSP som följer upp resultat och effekter av Bygginnovationen. Uppföljningen presenterades vid Bygginnovationens slutseminarium den 10 december. Nu kan du läsa den här!

Hur upplever finansiärerna och sektorn programmet, skiljer det sig från projektledarnas uppfattning?

– Vi ställde lite andra frågor till aktörer kring programmet. Vi pratade både med den tidigare och nuvarande programledning, aktuella aktörer från Vinnova och andra intressenter inom samhällsbyggnadssektorn med kunskap om programmet. väl insatta och med närliggande aktörer i sektorn . Också här tycker man att det varit en väldigt bra satsning, och det är få som ifrågasätter den. Framförallt är det tydligt att programmet fyllde en viktig funktion när det startade 2011, då fanns det inga satsningar av den här typen. Nu ser forskningsvärlden lite annorlunda ut. Nu finns ett bredare utbud av satsningar till exempel hos Vinnova, och inte minst genom de strategiska innovationsprogrammen.

Kan du berätta om några framgångsfaktorer för Bygginnovationen?

– Det som är unikt med Bygginnovationen är att ovana aktörer snabbt och enkelt kunnat söka mindre summor i stöd för sina projekt. Det har räckt med en kort skiss på en idé för att få till en ansökan. Det har bjudit in mikroföretagen som annars inte har tid att skriva ansökningar. Att responsen kommit fort, i kombination med flera ansökningstillfällen, har också gett den kvicka känslan. Det har klart bidragit till programmets framgång.

Vad har funkat mindre bra i Bygginnovationen?

– Programmet kunde ha dragit ännu större nytta av Affärsrådet. Det är en källa till kompetens som kunde ha engagerats in i programmet ännu mer. Samverkan mellan akademin och små företag blev heller inte så bra som man hoppats eller förväntat sig.

Vad önskar sig projektledarna för satsningar framåt?

– Vi fick in mycket fritextsvar och de flesta projektledarna säger att de gärna vill vara med i liknande satsningar framöver. Nu ska vi ha i åtanke att de som besvarat enkäten också är de som beviljats medlem. Men det är intressant att många gått vidare med sina projekt.

Hur kommenterar finansiärerna det?

– Vinnova, som finansierat Bygginnovationen, säger att programmet i flera avseenden varit en framgång och framhåller gärna det. De påpekar också att det varit en tidsbegränsad satsning och att den här typen av finansiering nu finns i andra former.

Hur ser du att man skulle kunna arbeta vidare med den här typen av satsningar?

– Det är en viktig del av arbetet att se till vad som händer nu. Hur tar vi med oss erfarenheterna vidare till andra program? Här är till exempel de strategiska innovationsprogrammen intressanta. Det är dock inte helt klart hur dessa små snabba satsningar ska passa in i systemet och hur man marknadsför sig mot en forsknings-ovan målgrupp. Vår uppmaning i rapporten är att det är viktigt att inte tappa bort erfarenheterna från Bygginnovationen, utan överblicka innovationssystemet och finansieringslandskapet och ta hänsyn till aktörerna som passat in i Bygginnovationen och deras behov.

Kan du berätta om några övergripande slutsatser som ni dragit i uppföljningen?

– Det är uppenbart att Bygginnovationen fyllde ett behov när programmet kom. Det fanns inget utrymme för tidiga innovationsprocesser och programmet behövdes på den platsen. Logiken för programmet fungerade i och med att de projekt vars idéer var starka nog kunde gå vidare. Det är också tydligt att det är kontexten kring programmet som har förändrats.

Uppdaterad den