Fredrik Winberg, Biteam


Kan du berätta mer om ”Förstudie fogningsmetoder för 3D-armerade kompositbalkar” och arbetet ni håller på med?

– På Biteam tillverkar vi en ny sorts balkar för lätta konstruktioner. Vi arbetar då huvudsakligen med kolfiberkomposit. Våra balkar är unika eftersom de är delamineringsfria och lätta. En viktig del i användandet av balkarna är att det finns med färdiga förslag på hur de ska fogas amman. Vår förstudi syftade till att utvärdera olika alternativ till fogning och till att komma fram till en metod som kan testas och utvecklas.

Hur kom ni på idén?

Eftersom vi tidigare tagit fram balk-konceptet var det en naturlig fortsättning i vårt utvecklingsarbete.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

Det positiva med finansieringen från Bygginnovationen är att det möjliggjorde för oss att kunna anlita extern expertis.

Vad blir nästa steg?

Vårt nästa steg är att genomföra fogningsförsöken i en verklig miljö.

Intervju med Fredrik Winberg Biteam, november 2019.

Uppdaterad den