Kan du berätta mer om projektet ”Betongsensorer” och arbetet ni håller på med?

Jacob Bergvall visar upp exempel på betongsensorer.
Jacob Bergvall, InviSense AB

– Syftet med projektet är att hitta ett nytt sätt att mäta betong baserat på InviSense teknik för fuktmätning, som bygger på tryckt elektronik. Sensorerna läses av med hjälp av InviSense skanner och mätresultaten loggas i InviSense Cloud, som redan är färdigutvecklade och används tillsammans med vår fuktsensor idag. Vår standardsensor funkar dock inte i betong.
– Nu håller vi på att utvärdera de designer som vi tror kan fungera live, bland annat i ett projekt i Wasa i Finland, ett i Uppsala samt tester på RISE Acreo i Norrköping och på byggavdelningen på Lunds tekniska högskola.
– De traditionella mätsätten är osäkra i de typer av betongmixer som man använder idag.

Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Syftet med projektet är att lösa problemet som nu finns med att mäta betongtorkning. Vi vill ta fram en produkt som är lättanvänd, pålitlig och kostnadseffektiv. Idag är det dyrt och svårt, och det måste vara välutbildade sakkunniga som mäter. Det tycker vi är slöseri med resurser. De ska vara bra på att analysera snarare än att borra, täta, plugga med mera. Med vårt InviSense Cloud kan fuktsakkunniga enkelt få mätresultat skickade till sig på ett strukturerat sätt. Dessutom ska man kunna mäta löpande, till och med varje dag om man vill. Idag mäter man vid ett tillfälle och i sämsta fall får man mäta fler gånger, vilket fördyrar projekten.

Hur kom ni på idén?

– Vi bygger vårt projekt efter ett uttalat behov hos marknaden. Vi trodde egentligen inte att vi kunde lösa det med vår teknik, men vi har gjort stora framsteg i utvecklingen och har nu förhoppningar om att det kan bli en ”commodity” i byggbranschen med vår mätteknik.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Bygginnovationen hjälpte inte bara till med finansiering, utan det är lättare att få andras uppmärksamhet om man berättar att Bygginnovationen stöttar projektet.

Vad blir nästa steg?

– I nästa steg ska vi fortsätta att prova och utveckla, troligen en ny design av produkten, kanske fler designer. Vi kommer också vidareutveckla hela konceptet så att det går att göra en internationell roll-out.

Intervju med Jacob Bergvall, InviSense AB, november 2019.

Uppdaterad den