Johan Sidenmark, Nordic BioEngineering AB

Kan du berätta mer om ”Bio-container för rening av byggdagvatten” och arbetet ni håller på med?

– Bio-containern är en flexibel lösning för vattenrening på byggarbetsplatser i ett mindre format. Olika moduler finns att koppla på som till exempel filter och bubbelkammare. Bio-containern kan därför enkelt anpassas med olika reningssteg beroende på de föroreningar som ska behandlas. Bio-container är flyttbar och kan vara i drift inom några timmar.
– Vatten förorenat med petroleumprodukter (cirka 25 milligram/liter) renas till 98 - 99 procent med hjälp av mikroorganismer efter bara några timmar i biocontainern. Målet med reningen är att vattnet ska bli så rent att det kan släppas på dagvattennätet, en recipient eller kunna återinfiltreras på plats.

Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Det är ett sätt att testa vårt "proof of concept" tillsammans med en kund genom att validera reningsgraden och samtidigt utveckla design av containern.

Hur kom ni på idén?

– Vi var med i ett komplicerat saneringsprojekt där en kund ville ha hjälp med en metod att sanera stora mängder förorenat vatten på ett kostnadseffektivt sätt, och samtidigt uppnå en hög reningsgrad. Konventionella metoder fungerade inte tillräckligt bra, så vi hjälpte till att utveckla en container som filtrerade och renade vattnet biologiskt.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Stödet från Bygginnovationen har inneburit att vi kunnat testa metoden och få hjälp med att utveckla designen.

Vad blir nästa steg?

– Kanske är det helt oväntat, men vi utvecklat ett reningssteg i containern med en biobaserad absorbent. Det har visat sig att denna absorbent är väldigt effektiv på att rena bland annat olja i vattenfas. Vi är nu inne i ett intensivt utvecklingsskede tillsammans med Rottneros för att ta denna produkt till marknaden. Så bio-containern är pausad för tillfället, eftersom vi är ett litet bolag med endast en anställd.

Intervju med Johan Sidenmark, Nordic BioEngineering AB, november 2019.

Uppdaterad den