Längst in finns röret och sedan kommer isolering. Längst ut är ytskiktet som nu består av PVC och som projektet avser att ersätta med bioplast.

Kan du berätta mer om ”Ersätta PVC med bioplast som ytskikt vid isolering av rör” och arbetet ni håller på med?

– Vi fick kontakt med Karlstads Universitet 2015 och idén var då att ersätta PVC, som ytskikt på isolerade rör. PVC är ett material som är både miljöfarligt och avger giftiga rökgaser vid brand.
– Vår första tanke var att ersätta PVC med en miljövänlig och förnybar bioplast. Denna skulle vara tillverkad av skogsråvara bestående av bland annat lignin. Det visade sig dock att den dåvarande skogsråvaran blev för spröd och inte gick att böja i 90 grader.
– Vi sökte efter ett alternativt material och kom in på bioplast, som i huvudsak var baserad på PLA. I december 2018 fick vi miljögodkännande av Sunda Hus för den PLA-baserade bioplasten. RISE gjorde brandklassning på materialet och då visade det sig att materialet inte uppfyllde kraven.

Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Vi hoppas att resultatet av projektet ska innebära att vi kan ersätta PVC med bioplast.

Hur kom ni på idén?

– Mats Johansson är personen bakom idén och han har arbetat med isolering i 30 år. Mats är en innovatör som länge funderat på hur man ska kunna få in miljö- och förnybara material i isoleringsbranschen. Min roll har varit att i projektform ta oss från idé till en färdig produkt.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Med hjälp av bidraget från Bygginnovationen fick vi möjlighet att göra ett fullskalig produktionstest. För att kunna genomföra brandtestet hos RISE krävdes en produktion i full bredd. Det visade sig att funktion och utseende var helt i nivå med PVC.

Vad blir nästa steg?

– Vi har två parallella steg framför oss. Dels att få fram en ny formulering med bioplast, som klarar av brandkraven och att tillsammans med Lignocity och RISE på nytt söka en bioplast baserad på skogsråvara med lignin. Det har hänt mycket sedan 2015!
– Vi behöver också hitta finansiering för projektets fortsättning, och undrar vad det nu finns för alternativ till Bygginnovation där vi kan söka ekonomiskt stöd?

Intervju med Jan Ekman, Lerums Tekniska Isolering LTI AB, november 2019.

Uppdaterad den