Lotta Sjödin, Ikano Bostad

Kan du berätta mer om ”FlexRum & FlexFörvaring” och arbetet ni håller på med?

– Vi utvecklar en lösning för ett mer flexibelt och hållbart extrarum. FlexRum är ett extra sovrum med förvaring och FlexFörvaring är som en walk-in-closet. Båda lösningarna baseras på samma tekniska lösning med en förvaringsvägg som går att flytta med en knapptryckning. I projektet fokuserar vi på lösningen FlexRum. Vi har gjort en kort film om projektet:


Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Vi är i en implementeringsfas där projektet handlar om att gå in i en konkret produktionsfas. Det vill vi göra tillsammans med en leverantör för att optimera lösningen utifrån produktion och funktionalitet. Det är också viktigt att vi hamnar på en marknadsmässig prisnivå.

Hur kom ni på idén?

– Vår affärsidé är att skapa kvadratsmarta boenden. När vi har studerat hur människor lever och bor, både genom statistik och genom hembesök hos våra kunder, så har vi sett att många har behov av ett extra rum ibland. Det kan handla om familjer som har barn varannan vecka, ensamstående föräldrar som sover i vardagsrummet för att ge sovrum till sina barn, och även familjer som har gäster ibland. Ett enkelt sätt att lösa det på är att ha en extra rum som inte används jämt. Det är dock många som inte har råd med det, och det kan blir ett ineffektivt utnyttjande av ytor och resurser. FlexRum är en lösning som ska svara mot dessa behov. I ett tidigt skede byggdes ett Living Lab med prototyper på lösningen som utvärderades med 8 familjer som provbodde i lägenheten 2 veckor var.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Tack vare finansieringen från Bygginnovationen kunde vi gå vidare i vårt utvecklingssteg. Det hjälpte oss att förverkliga en innovation för ett mer flexibelt och hållbart boende. Tanken är att lösningen också ska vara tillgänglig för människor med begränsad ekonomi. Vi ser att det där finns ett stort behov av ett mer kvadratsmart boende också i den gruppen.

Vad blir nästa steg?

– Vi tittar nu på en implementeringsplan för alla våra marknader i Sverige. Vi vill kunna föra ut produkten till fler kunder. Hittills har vi bara sålt produkten i två småskaliga pilotprojekt, och vi tror det finns större potential än så.

Intervju med Lotta Sjödin, Ikano Bostad, november 2019

Uppdaterad den