Lennarth Palmquist, XY Climate Sverige AB

Kan du berätta mer om ”Innovativ lågbyggande golvvärme med grafit” och arbetet ni håller på med?

– Sedan golvvärmen slog igenom för allmänheten på 80-talet har utvecklingen av tekniken varit i princip obefintlig. Vi vill nu ta utvecklingen flera steg framåt genom dels nytänkande, men också genom att använda nya material med unika egenskaper.
– Golvvärme, och då särskilt vattenburen värme, kräver en stor mängd gjutmassa för att värmespridningen ska bli behaglig. Standarden är normalt att man gjuter minst 30-45 millimeter över röret ifall. Med den stora mängden massa får man ett trögreglerat system. Men dagens smarta strymöjligheter önskar en snabb reglering! Projektets mål är därför att minska mängden massa så att man kan få ett system som reagerar snabbare. Då kan vi också minska mängden material, driftkostnaden och inte minst miljöpåverkan.
– Materialet vi valde blev en naturligt expanderande grafit med speciella värmeledningsegenskaper i XY led. Med den utvecklade grafitmattan kan man reducera mängden massa upp till 90 procent och ändå uppnå likvärdig värmekomfort.

Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Vi vill att ett oberoende testinstitut ska kunna bekräfta företagets egna tester och resultat genom en verifierande testmetod.

Hur kom du på idén?

– Jag fick kännedomen om materialet redan 2001 när jag deltog i en mässa. En besökare nämnde att grafit har riktigt bra egenskaper och det ledde till att jag köpte in lite material och gjorde några tester. Jag märkte snart att materialet var sprött och svårhanterat. Jag försökte då få det laminerat men det var väl tidigt i utvecklingen så det blev alldelles för dyrt. Utvecklingen gick framåt och 2010 fick jag idén om att minska material vid ingjutning. Jag tog kontakt med betonginstitutet för att höra mig för om möjligheterna med projektet och det mynnade slutligen ut i grafitmattan Heat Spreader.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Tack vare stödet från Bygginnovationen så kunde vi utföra tester som bekräftar materialets funktioner. Utan det stödet hade det varit svårt att få ekonomi till testerna, speciellt när man som vi är ett nystartat företag.

Vad blir nästa steg?

– Företaget viktigaste mål är nu att få fart på försäljningen. Det har varit lite svårt eftersom det fortfarande finns en stor skeptisk i branschen, men några samarbeten börjar ta fart nu. De som levererar material till pågjutning vill ju inte minska sin andel på marknaden och det tar lång tid att få acceptetans för vårt system.
– Vårt företag har genomfört olika tester och besitter nu en stor kunskap inom området och har flera framtida produkter på gång. Men vi måste först låta detta få ordentlig fart.
– Vi kommer också söka medel från utlysningen ”Innovativa Starups steg 2” där vi har ett samarbete med Chalmers Industriteknik. Vi söker där stöd för utveckling av ett torrt system som ersätter nuvarande aluminiumplåt.

Intervju med Lennarth Palmquist, XY Climate Sverige AB, november 2019

Uppdaterad den