Kan du berätta mer om ”Smash and Grab-resistent fönster” och arbetet ni håller på med?

Vad är ”smash and grab”?

”Smash and grab” är ett engelskt uttryck som avser rån eller stöld där brottslingen krossar ett skyltfönster, roffar åt sig värdefulla varor och sedan snabbt försvinner från platsen.

– Vårt samhälle förändras nu genom att vi slutar använda kontanter och går över till ett kontantfritt system för betalning. Det innebär att ”busarna” söker nya möjligheter för att komma över värdesaker och det innebär att mängden ”smash and grab”- kupper ökar.
– Den här typen av brott medför höga försäkringskostnader och självrisker för butiksägare och lokalinnehavare. I projektet vill vi utveckla ett inbrottssäkert fönster med karm och glas genom vår samverkan med en Strigin Säkerhetsglas AB. Som alltid när det tas fram nya produkter finns det inga standarder att utgå ifrån, och vi vet inte vilka krav vi ska ta hänsyn till.

Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Det är vår förhoppning att vi ska få fram en produkt som gör att vi kan minska antalet ”smash and grab”-kupper avsevärt.

Hur kom ni på idén?

– Vi har burit med oss tankarna under en tid, och när vår kund Strigin tog fram en ny stålram för ett annat projekt började vi lite försiktigt att prata om en möjlig konstruktion för ett säkert fönster.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Bidraget från Bygginnovationen gav oss möjligheten att undersöka regler och krav och vi kunde genomföra riktiga tester i verklig miljö.

Vad blir nästa steg?

– Nu vill vi genomföra ett test som efterliknar hur verkliga ”smash and grab”-kupper går till. Det är inte ett enkelt projekt, men vi ger oss inte!

Intervju med Patrik Bjuringer, Gemax Glas AB, november 2019.

Uppdaterad den