Tomislav Rogan, Edvirt AB

Kan du berätta mer om projektet ”VRUG Site Induction” och arbetet ni håller på med?

– Gruvor och tunnelsajter, i Sverige och hela världen, erbjuder säkerhets- och introduktionskurser för nyanställda och besökare som ska in på området. Detta görs på grund av till exempel arbetsmiljökrav. Vanligtvis får man läsa materialet på papper i en enkel pärm, lyssna på en presentation eller göra en teorikurs online.
– VRUG Site Induction handlar om att ta fram ett effektivare inlärningsverktyg där säkerhets- och introduktionskurser genomförs virtuellt. Nyanställda får med andra ord tillgång till all viktig information i en virtuell värld. Informationen inkludera exempelvis vad man ska göra om det uppstår en brand eller andra olyckor. Istället för att ta till sig informationen teoretiskt genom att läsa en text får personen uppleva situationen virtuellt och visa att den har tagit till sig informationen, förstått, och vet vad som ska göras om situationen uppstår på riktigt.

Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Syftet med projektet är att förändra ett område där föråldrade metoder fortfarande används i en värld där teknik kan möjliggöra enklare, effektivare och bättre inlärning. Vi lär oss 10 procent av det vi läser, 20 procent av det vi hör, 30 procent av det vi ser, men 80 procent av det vi gör och upplever.
– Syftet är alltså att ta fram ett skalbart inlärningsverktyg som ökar inlärningen markant gentemot teoretisk inlärning och bidrar till en ökad säkerhet och visionen om olycksfria arbetsplatser. Vi inleder arbetet inom gruv- och tunnelbranschen.

Hur kom ni på idén?

– Vi erbjuder idag en rad olika utbildningar inom gruv- och tunnelbranschen där vi använder oss av virtual reality och simulatorer, till exempel inom sprutbetong, maskinskrotning och injektering. Idén till det här projektet kommer från kontakten med våra kunder och från vad vi själva observerat som brister när vi genomgått säkerhets- och introduktionsutbildningar för att få vistas på olika sajter.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Bidraget från Bygginnovationen har varit avgörande för utvecklingen av första prototypen av VRUG Site Induction. Utan bidraget hade projektet inte kunnat förverkligas.

Vad blir nästa steg?

– Vi har hittills tagit fram prototypen och gjort ett initialt test inom branschen, testet har varit lyckat och feedbacken är över vår förväntan. Nästa steg är att göra ett storskaligt test under en längre period. Vi vill alltså testa systemet mer ingående och i större omfattning.

Intervju med Tomislav Rogan, Edvirt AB i november 2019.

Uppdaterad den