Att utveckla samspelet mellan forskning och bransch
Bakgrunden till Bygginnovationen är att officiell statistik pekar mot en låg, eller till och med negativ, produktivitetsutveckling för svensk byggverksamhet. Orsakerna anses vara brist på marknadsnära utveckling samt att samhällsbyggnadssektorn saknar länkar i innovationskedjan vilket hindrar att existerande byggforskning kommer till användning.

Bygginnovationen fokuserar därför på kommersialisering av kunskap, lösningar och forskningsresultat som kan leda till innovativa tjänster, produkter, processer eller system med tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn.

Programmet är en fortsättning på ett inledande arbete som utfördes 2009-2011.

Vinnova har beslutat att Bygginnovationen ska avslutas den sista december 2018.