Bland våra medlemmar i Bygginnovationen som samlas i föreningen Bygginnovationsintressenterna är det inget snack om saken – här får de ut något av medlemskapet. Detta handlar till viss del om altruism – genom att göra ett bidrag till branschen i sin helhet – men också om att själva få nya insikter i vad som är på gång. I och med att Bygginnovationen tar sig an innovationsutmaningen inom hela samhällsbyggnadssektorn kommer det in idéer inom vitt skilda områden.

Personuppgifter

I Bygginnovationens integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

De som deltar i Bygginnovationens affärsråd, de som granskar projektidéerna, hamnar i intressanta diskussioner där olika erfarenheter och expertis kommer tills tals. Detsamma gäller styrelsen som beslutar om projekten tillsammans med Vinnova.
– Det är både intressant och spännande att vara med i Bygginnovationen. Vi tar del av så många intressanta och nyskapande idéer och känner att vi är med och utvecklar branschen och också oss själva i det här berättar Tommy Ellison från Besab som är ordförande i Bygginnovationsintressenterna.

I och med att Bygginnovationen kommer in i ett tidigt skede kan många medlemmar följa projektens vidare väg och se hur något växer sig starkt. Projekt som Buildsafe eller Edvirt har gått från tidigt stadium och med hjälp av Bygginnovationen blivit innovativa och framgångsrika produkter som kommer till nytt för samhällsbyggare i Sverige och internationellt.

”Det är både intressant och spännande att vara med i Bygginnovationen. Vi tar del av så många intressanta och nyskapande idéer och känner att vi är med och utvecklar branschen och också oss själva i det här”

Medlemmar i Bygginnovationsintressenterna bidrar med egeninsatser förutsatt att företaget har lämpliga och tillgängliga resurser och tillfrågas i god tid. Det handlar till om att delta i Bygginnovationens affärsråd och ta ställning till ansökningar eller att ha en funktion i föreningen.

Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen Bygginnovationsintressenterna? Eller få mer information? Kontakta Bygginnovationens programansvariga Anna Land, anna.land@iqs.se eller 072 - 554 46 61

Dokument