Tommy Ellison, Besab, ordförande
Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
Eva-Lotta Kurkinen, RISE
Per-Ola Jönsson, Skanska
Jonas Runberger, White Arkitekter
Stefan Sandelin, Cementa
Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren AB


Adjungerade
Lejla Cengic, Vinnova
Johan Silfwerbrand, KTH/Sveriges Bygguniversitet
Daniel Koch, KTH/Arkitekturakademin
Jan Bröchner, Chalmers