Här hittar du fem spännande exempel på projekt som utvecklats vidare genom stöd från Bygginnovationen. Du kan även läsa om dem i Bygginnovationens informationsbroschyr.

Läs mer om projektresultat i Bygginnovationen 2016-2018