Fakta

Projekt: The Articulated Funiculator Bidragsmottagare: Tyréns AB Projektledare: Fritz King Bidrag från VINNOVA/Bygginnovationen: 200 000 + 2 000 000 kr Projekttid: 2013 – 2015 Kontakt: Fritz King, affärsutvecklare Tyréns Telefon: 010-452 25 19 E-post: fritz.king@tyrens.se

Det var när Fritz King, affärsutvecklare för höga byggnader på Tyréns, åkte bergbanan upp till Victoria Peak i Hongkong som han fick en idé – vad händer om vi gör banan vertikal och placerar den i en byggnad? Väl hemma i Sverige igen spann han vidare på idén tillsammans med kollegan Peter Severin, som redan under tiden på KTH riktat in sig på höga byggnader. De bestämde sig för att kalla det nya vertikalt iintegrerade transportsystemet för Articulated Funiculator. Vanligtvis krävs många hissar i en hög kontorsbyggnad, en byggnad på 600 meter kan ha ett 40-tal hisschakt i botten av huset. Ett stort antal hisschakt och stabiliserande stomsystem tar stor del av byggandens planyta och i höga hus är det inte ovanligt att endast 60–65 procent av byggnadens yta är uthyrningsbar. Articulated Funiculator frigör upp till 90procent av byggnadens yta.

Systemet kan även användas för djupt liggande tunnelbanestationer och utsiktstorn. Tanken är att ersätta de många hissarna med hoplänkade hisskorgar som likt ett tåg, en Sky subway, går i en slinga i byggnaden och i hög fart transporterar många människor.Motviktssystemet driver hela hissystemet genom att det alltid är vagnar både på väg upp och ner. Den enda energi som behöver tillföras är den som behövs för att förflytta den viktskillnad som uppstår mellan tågseten. I botten och toppen av byggnaden krävs en horisontell bana för att tåget ska kunna förflytta sig mellan det uppåt- respektive nedåtgående schaktet. Idén om hopkopplade hisskorgar är ny liksom systemet med både horisontell och vertikal transport. Det krävs en styrmekanism för att vagnarna och resenärerna alltid är horisontella, men det är inga problem att lösa det så att det blir bekvämt för resenärerna. Banan är flexibel och kan förläggas i hörnen av höghuset men kan även placeras i husets centrala kärna. Konceptet bygger på att det finns stationer på olika våningar. För att göra transporten så snabb som möjligt stannar hisståget endast på var tionde eller tjugonde våning. Där får man byta till en ordinär hiss för att ta sig till exakt den våning man ska till. Fördelen med dessa hissar är att de kan placeras ovanpå varandra – en hiss servar våning 1–10, nästa 10–20 och så vidare.

Genom att flera hissar använder samma schakt minskas antalet hisschakt jämfört med att man idag har ett schakt för varje hiss. Konceptet med omlagringsstationer i höghus är inte nytt utan finns redan idag. Expresshissar med långa transporter möjliggör hög fart och därmed snabb transport. Genom att kraftigt reducera antalet hissar blir upp till 80 procent av våningsytan uthyrningsbar. Skillnaden ger stora besparingar och ökar vinsten i ett hus med många våningar. När King och Severin presenterade sina idéer för ledningen på Tyréns uppmanades de att söka bidrag från Bygginnovationen. De sökte och fick pengar för att bland annat göra klart prototypritningar för hur konceptet ska fungera, hur hisskorgarna ska hållas horisontella, hur systemet ska drivas och hur det ska implementeras i en byggnad. I utvecklingsarbetet ingår att utreda vilka tillämpbara tekniker som finns idag samt, inte minst, hitta intressenter som vill bygga
transportsystemet.

– Utan Bygginnovationen hade det inte varit möjligt att starta upp projektet, stödet är extremt viktigt och fungerade väldigt bra, det gavs oss verkligen möjligheten att visa upp projekten och kunna gå vidare – det var en stor hjälp för oss konstaterar Fritz King som idag driver projektet vidare sedan Peter Severin bytte arbetsplats 2015. Projektarbetet ägde rum i nära samarbete med KTH, LTU, Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan Gävle, Stockholms handelshögskola och University of Colorado. På högskolorna har studenter gjort examensarbeten om olika delar av projektet. Intresset för det annorlunda transportsystemet har varit mycket stort när det presenterats på olika konferenser. King tror att om man bara kan övertyga marknaden om de stora vinster som finns att göra kan systemet så småningom sälja sig själv. Projektet har flera patent runt om i världen och det finns fler idéer att vidareutveckla. Nu har även ett eget bolag skapats för att ta upp ett samarbete med en av de stora internationella hisstillverkarna.

– Sammanfattningsvis handlar det om att sälja in systemet, i dag finns inget system som kan konkurrera med vårt. Hissleverantörer tycker detta är intressant men ser oss inte som en konkurrent idag eftersom systemet och tekniken ännu inte är helt utvecklad. Storstockholms Lokaltrafik har visat intresse för att använda
transportsystemet till nya tunnelbanestationer som ligger långt under jord. När det är hundra meter upp till markytan är rulltrappor ingen bra lösning. Med tanke på att det i detta sammanhang endast handlar om två stationer kan tunnelbanestationer vara en perfekt tillämpning för systemet.

– Det finns människor som tänkt liknande tankar som vi men ingen har tänkt på hisstransporter som tunnelbanesystem med stationer på olika höjder i byggnaderna, säger Fritz King och fortsätter:

– Med vårt system kan byggnaden göras smalare vilket sparar in dyr fasadbeklädnad. Förutom Funiculator är vårt nya stomsystem, som vi kallar Tubed Mega Frame, helt nytt. Fyra stabiliserande kärnor ger en slank och effektiv stomme som även kan härbärgera hisståget. Systemet finns med och utan ihåliga benstommar (hollow legs) som kan variera i antal: 4, 8 och så vidare. Istället för att byggnaden är 60x60 meter kan den göras 40x40 meter och ändå rymma lika många människor. Därmed blir även markkostnaden lägre.

– Med vårt system kan byggnaden göras smalare vilket sparar in dyr fasadbeklädnad och samtidigt frigörs även byggnadsyta i tätbyggda storstäder där det ofta råder brist på både bostäder och kontors/affärslokaler berättar Fritz King. Hösten 2014 byggdes prototypmodeller i skala 1:50 för att kunna visa på ett fullt fungerande system. Intresset är stort för det innovativa systemet, inte minst det faktum att det rör sig om ett integrerat system: en vändskiva har skapats där systemets enheter (pods) kan plockas av och på för till exempel underhållsarbeten. Nästa steg är att systemet byggs i full skala så det kan testas och certifieras. Därefter ska ett system uppföras, vilket gör att vi nog får vänta 3–4 år innan det finns ett fungerande system i praktiken.

Fritz Kings råd till innovatörer

  • En idé måste inte bestå av ett fungerande koncept, idén i sig själv räcker långt för att börja arbetet.
  • Tro på din idé.
  • Våga satsa!