Fakta

Projekt: Holografisk teknologi i byggprocessen Bidragsmottagare: BoldArc AB Projektledare: Tobias Fröberg Bidrag från VINNOVA/Bygginnovationen: 50 000 kr Projekttid: 2015 – 2016 Kontakt: Tobias Fröberg, vd Telefon: 073-506 86 70 E-post: tobias.froberg@boldarc.com

– BoldArc använder spelteknik för att leverera realtidsupplevelser till i första hand bygg- och fastighetsbranschen. Vår lösning, BoldAR, ska fungera som ett stödverktyg till byggprocessen när det gäller att fatta beslut, kommunicera och samordna verksamheten. Istället för att titta på en pappersritning i 2D kan man se ritningen projicerad framför sig på byggplatsen i skala 1:1.Vi tar även fram programvara och applikation för vår lösning, säger Tobias Fröberg, vd och en av grundarna av BoldArc.

Tekniken bygger på Augmented Reality, en teknik som används inom data- och tv-spelutvecklingsbranschen. Härifrån kommer, med undantag av Tobias Fröberg, de som hösten 2014 grundade BoldArc. Frågan de ställde sig var hur man kan använda spelutvecklarkompetens för att utveckla AR-lösningar som gör arkitektur och konstruktioner mer levande i projekterings- och byggfasen.

– 3D-bilder har varit vanligt inom bygg- och fastighetsmarknad ett antal år men vad blir nästa steg? Jo, man vill kunna gå runt i sin framtida bostad och inte bara titta på 3D-bilder. Man vill kunna uppleva projekt i realtid vilket kan förstärkas med VR- och AR-teknik. För att kunna ta del av BoldArcs AR-lösning krävs utrustning med djupseende kameror och företaget kommer i första hand att utveckla programvara för Microsofts headset Hololens och för Google Tango när det gäller platt skärm. BoldAR ska göra det möjligt att fatta mer kvalitativa beslut i och med att man kan se ritningen placerad i rummet i skala 1:1. BoldAR kan även komma till nytta innan man börjar bygga och efterhand som bygget pågår för att se att det som byggdes igår stämmer överens med vad ritningen visar.

– Ibland vet man på förhand att det inte går att bygga exakt efter ritning utan byggnaden måste anpassas efter platsen. Då är det en stor fördel att kunna använda BoldAR som ett okulärt verktyg så att man ser det som ska byggas på den exakta platsen. Då blir det möjligt att testa olika alternativ och man kan minimera risken att bygga fel vilket i sin tur leder till kostnadsbesparingar. Den stora skillnaden mot Virtual Reality (VR) är att istället för att uppleva arkitekturen och sedan applicera erfarenheterna i praktiken behöver man med Augmented Reality inte separera dessa delar utan på byggplatsen ser man både den verkliga och den virtuella verkligheten. AR ger en förstärkt verklighet som en VR-lösning aldrig kan ge.

– Förutom att det finns en holografisk teknologi i BoldAR så finns det även i själva projiceringen en känslig teknik som scannar av det rum man befinner sig i, säger Tobias Fröberg. Man kan stå utanför byggnaden innan den byggts eller gå in i byggnaden när delar av byggnaden har byggts och projicera ritningen i den rumsenhet där man befinner sig. Kameran i verktyget läser av rummet och kan positionsbestämma olika saker i förhållande till det rum som läses av. När man rör på huvudet följer objektet inte med eftersom det är låst till en förutbestämd position.

BoldARs programvara kommer att kunna integreras med marknadsledande programvaror som används inom BIM. Det ska inte vara något problem att överföra de vanligaste ritningsformaten till realtidsspelmotorn och göra projiceringar på plats med hjälp av AR-teknik. BoldArc beviljades innovationsbidrag från Bygginnovationen 2015 för att vidareutveckla sin projektidé och upprätta en projektgrupp. Detta arbete genomfördes under våren 2016.

– Bidraget från Bygginnovationen var helt avgörande, säger Tobias Fröberg. Vi hade inte haft möjlighet att ta itu med projektutvecklingen utan stöd utifrån. Projektgruppen består av representanter för de kommersiella aktörerna Peab, WSP Group, Bjerking och C.F. Møller samt forskningsinstitutet SICS. BoldArc har 2016 sökt det stora innovationsbidraget från Bygginnovationen för att kunna fortsätta utvecklingsarbetet. BoldArc arbetar för övrigt med konsultarbete samt med programvaruutveckling. BoldAR är ett sidospår som kan bli ett huvudspår. BoldArc hoppas få fram en prototyp till våren 2017 och att en lansering av produkten ska vara möjlig efter sommaren. I väntan på att starta utvecklingsarbetet arbetar företaget med att etablera återförsäljare, både för konsulttjänster och programvaror, i Sverige och utomlands. Agenturer finns redan i Sverige och i Dubai i Förenade Arabemiraten. Men fler är på gång.

– Det bör gå att sälja vår nya produkt också. Det finns visserligen en tung konkurrent, Trimble, på den internationella marknaden som arbetar med en produkt likande vår men det finns utrymme för flera aktörer inom den här marknaden, konstaterar Tobias Fröberg.

Tobias Fröbergs råd till innovatörer

  • Håll huvudet kallt och basera beslut på sannolika händelser och inte på förhoppningar.
  • Slarva inte i konkurrensanalysarbetet.
  • Glöm inte bort användarperspektivet.