Fakta

Projekt: Utbildningssimulator för operatörer av betongsprutningsrobotar Bidragsmottagare: Besab/Edvirt Projektledare: Tommy Ellison Bidrag från VINNOVA/Bygginnovationen: 200 000 + 2 000 000 kr Projekttid: 2011– 2014 Tommy Ellison, teknisk chef Besab Telefon: 031-742 70 05 E-post: tommy.ellison@besab.se Kontakt: Eric Göransson, vd Edvirt Telefon: 073-766 26 37 E-post: eric@edvirt.com

När Tommy Ellison, som arbetat med bergförstärkning och underjordsprojekt under 25 år inom betongsprutningsaktiebolaget Besab, var engagerad i stora infrastrukturprojekt som Arlandabanan och Södra Länken, insåg han att något måste göras för att skapa bättre utbildning av de operatörer som ska sköta sprutbetongsrobotar i tunnlar och gruvor. När det saknas operatörer är det ofta svårt att få tag på några och de nya sätts ofta in i produktionen direkt och får lära sig
efter hand.

– Det blir många fel, tar lång tid och innebär risker, både för operatörerna och för dem som ska använda tunnlarna eller gruvgångarna. Dessutom blir kostnaderna för allt betongspill mycket stora. Överhuvudtaget är det komplicerat att utbilda folk i praktiskt arbete, säger Tommy Ellison.

Han började fundera på en annan lösning – kunde man inte göra detta virtuellt? Det finns ju simulatorer inom många andra områden så varför inte här? Via BeFo, Bergteknisk Forskning, fick han kontakt med en forskargrupp på Chalmers och ett pilotprojekt kunde starta 2007. Två år senare var utvecklingsprojektet i full gång och två specialister på programmering var engagerade. Allt arbete skedde i nära samarbete med Chalmers och operatörer från Besab fick testa och komma med input.

Målet var redan från början att göra simulatorn till en kommersiell produkt och företaget Edvirt bildades för att driva kommersialiseringen vidare. Under utvecklingsarbetet satsade Besab mycket pengar men utan stöd från BeFo, Formas, SBUF och Vinnova hade det varit svårt att ta simulatorn så här långt.

År 2012 utsågs den av SBUF till Årets Innovation i byggbranschen. Genom planeringsbidrag från Bygginnovationen blev det möjligt att utreda hur de skulle kunna kommersialisera simulatorn, göra en affärsplan samt utarbeta en ansökan för ett utvecklingsprojekt.

– En simulator blir aldrig klar, slår Tommy Ellison fast. Om man låter utvecklingen avstanna kommer funktionaliteten att försämras och nya robottyper att utvecklas. Förbättrade programvaror ger nya möjligheter. När Besab fick beviljat sitt utvecklingsprojekt fanns en teknisk lösning som möjliggjorde simulering men inget utbildningssystem. En teknisk lösning är en sak men en teknisk produkt som går att sälja en annan.

– Stödet från Bygginnovationen var jätteviktigt! Steget från fungerande teknisk plattform till att ha en säljbar produkt hade varit jättesvårt att göra utan de pengarna, säger Tommy Ellison och får medhåll av Eric Göransson, vd på Edvirt:
– Tack vare stödet kunde vi validera simulatorn vilket vi haft stor nytta av vid marknadsföringen. Det är nu vetenskapligt bevisat att simulatorn är ett effektivt utbildningsverktyg vilket är viktig information för kunderna. Det viktigaste man uppnår genom att utbilda operatörer med simulatorn är förbättrad säkerhet, dels den egna säkerheten för betongsprutaren och då framför allt under upplärningstiden, och dels säkerheten i arbetet som utförs.

– Betongsprutning är en säkerhetsåtgärd och får vi dålig kvalitet utsätter vi människor i tunnlar och gruvor för fara, säger Eric Göransson.
En annan vinst med simulatorträning är att arbetsmiljön blir bättre och att företagen sparar mycket pengar. Ett halvårs träning i verklig miljö medför höga kostnader för betong och maskiner, samt ger stor miljöbelastning. De som tränar i verkligheten blir inte särskilt bra eftersom de aldrig får feedback på arbetet. När de tränar i simulatorn får de lära av sina fel och repetera momenten, vilket ger bättre operatörer. Genom simulatorns utbildningssystem kan man se hur den som tränar utvecklas och avläsa i siffror hur bra operatören är på olika saker.

– Även de med lång erfarenhet blir faktiskt mycket bättre efter en tid i simulatorn, säger Tommy Ellison. De största svårigheterna med simulatorn är att uppnå
realismen när man använder den. Arbetet måste upplevas på samma sätt som i tunneln. En annan svårighet är att pedagogiskt tala om för presumtiva kunder att de ska investera i en helt ny teknik för att träna robotförarna och att få kunderna att förstå att simulatorn snabbt betalar sig.

Eric Göransson bildade företaget Edvirt 2013 tillsammans med Peter Börjesson. I dag har företaget sju heltidsanställda i Sverige och en heltidsanställd i Australien. Idag har Edvirt tre produkter där en av dem, ett verktyg för visualisering av injektering av berg, gavs bidrag från Bygginnovationen.

– Ett litet företag som Edvirt måste tyvärr göra samma saker som ett stort, säger Eric Göransson. Därför är det viktigt att man har olika egenskaper och uppgifter om man är väldigt få i bolaget. En annan framgångsfaktor är att ha fokus på sälj- och kundbehov. Genom att blanda in kunderna tidigt i produktutvecklingen kan man få intäkter snabbt och en produkt som tillfredsställer ett kundbehov. Edvirt levererar idag tjänster riktade till gruv- och tunnelindustrin. Man hyr ut simulatorer till stora företag och erbjuder utbildningar till små och medelstora företag. Utbildningarna sker under fem dagar med teori men framförallt genom att använda simulatorn. Marknaden är global men fokus ligger på Skandinavien, Centraleuropa och Australien.

– Det finns ett stort intresse världen över och vi ser en trend, som vi är med och skapar, där man lägger mer vikt vid betongsprutning och utbildning inom området, säger Eric Göransson. Vi ser ett allmänt intresse av att ersätta praktiskt träning med virtuell sådan med hjälp av olika simulatorer.

Tommy Ellisons och Eric Göranssons råd till
innovatörer

  • Placera produkten ute i verkligheten direkt innan den är färdigutvecklad. Därmed får du en marknadsanpassad produkt som utvecklats med kundfokus.
  • Nischa dig! Försök ganska snabbt att bli världsbäst inom ett litet område.
  • Var inte rädd för djärva grepp. Även om det verkar oerhört svårt så ge inte upp, det går att lösa det mesta.
  • Försök bli vän med många. Om du bildar team med en för snabbt riskerar du att få alla andra mot dig.