Fakta

Projekt: Målningsrobot för vägmarkeringar Bidragsmottagare: Street Smart Equipment AB Projektledare: Klas Rosendahl Bidrag från VINNOVA/Bygginnovationen: 1 200 000 kr + 200 000 kr Projekttid: 2012 – 2014 Kontakt: Klas Rosendahl, vd Street Smart Equipment Telefon: 073-246 08 64 E-post: klas.rosendahl@sseq.se

Det var när de båda kompanjonerna spånade om olika tillämpningsområden inom vägunderhålls- och vägentreprenadbranschen som de kläckte idén att konstruera en robot som kan måla vägmarkeringar. Ingen dum idé visade det sig, dåvarande Vägverket hade redan ett projekt om detta tillsammans med olika branschföreningar. Projektet skulle sparkas igång igen och till det blev företaget Street Smart Equipment inbjudet.

– Längsgående markeringar görs maskinellt sedan många år men tvärgående görs för hand världen över i dag. Det är dags att ändra på det, säger Klas Rosendahl, vd i företaget. Street Smart Equipment fick pengar från SBUF för att utveckla och konstruera en prototyp för målningsroboten. Första steget innebar att testa de fysikaliska begränsningarna, att se om det var möjligt att göra det som skulle göras. Här fanns avancerad forskning i bakgrunden via professor Patric Jensfelt från KTH som är deltidsanställd för att arbeta med utveckling inom robotteknik, det vill säga avancerad styr- och reglerteknik med återkoppling från sensorer såsom digitala kameror. Den färdiga experimentmodellen fick ett positivt gensvar

– att tillverka en målningsrobot visade sig genomförbart,efterfrågan finns och det går att kommersialisera produkten. Allt pekade på fortsatt utvecklingsarbete och det var då Bygginnovationen kom in i bilden när SBUF tipsade Klas Rosendahl om möjligheten att söka pengar därifrån.

– Stödet från Bygginnovationen har varit helt avgörande, utan det vet jag inte hur vi skulle klarat oss. Det kom vid ett tillfälle när det behövdes som mest.

I det utvecklingsarbete som då startade tillverkades en fullt fungerande prototyp som kan lägga de flesta pilar, symboler och övriga tvärgående markeringar. Förutom att tillverka den mekaniska konstruktionen, bygga kraftförsörjningen, se till att elektroniken klarar kraven vad gäller damm, fukt och vibrationer, så bestod en stor del av arbetet av att ta fram programvara som inte bara löser uppgiften utan också är hållbar och har inbyggd felhantering.

– Under hela tiden har vi haft löpande kontakt med branschföreträdare för att visa på våra framsteg och förankra att vi väljer rätt väg att gå, säger Klas Rosendahl. Kravbildsarbetet är inte så väl utvecklat utan kraven kommer efter hand och då gäller det att ha en nära dialog med branschen, det vill säga de entreprenörer som Trafikverket anlitar för de här uppgifterna. En av dessa är Svevia vars avdelning för vägmarkeringar varit en nära samarbetspartner till oss.

När projektet var avslutat var det nödvändigt att verifiera prototypen i verkligheten. En ny ansökan till Bygginnovationen gav ytterligare ett bidrag så att tester på väg kunde göras. Fältproven visade då att det behövde göras ett antal kompletteringar för att uppnå marknadsacceptans. Nya prov under våren och hösten 2014 gav bra respons. Ju fler fälttester desto mer erfarenhet får entreprenörerna av målningsroboten. De måste ändra på sina invanda rutiner och i det förändringsarbetet lånas roboten ut.

Under 2015 gick roboten i provdrift hos en entreprenör vilket resulterade i ytterligare fintrimningar och ett utökat symbolbibliotek. Det blev även möjligt att göra spärrfält såväl för på- och avfarter för motorvägar som vid vägkorsningar där man vill ordna trafikseparering. Vad gäller övriga Norden har främst Finland varit intresserade av att pröva utrustningen. Vad gäller resten av Europa kan det bli svårare

– regelverken för upphandling ser olika ut och upphandlande myndigheter styr i viss mån förutsättningarna. För små områden är förutsättningen för maskinell lösning mindre än för stora. Klas Rosendahl och Per Ljunggren har en stor uppgift att för den europeiska marknaden visa att det är bra med stora upphandlingsområden och långa kontrakt.

Nu finns alltså en färdig prototyp som kan lägga de flesta pilar, symboler och tvärgående vägmarkeringar. Vid efterfrågan kommer Street Smart Equipment att tillverka robotarna själv och ha hand om hela tillverkningsprocessen. Samarbetspartnern RME svarar för att bygga ihop roboten med målningsutrustningen på lastbilen. Projektet med målningsroboten har tagit mycket längre tid och kostat mycket mer än vad Klas Rosendahl trodde från början, en erfarenhet han inte precis är ensam om.

– Själv är man besjälad av produktens förträfflighet men om hela världen ska ha samma uppfattning så tar det lång tid. Jag har kontinuerlig kontakt med olika företrädare för marknaden men det är generellt ett stort arbete att nå ut med en produkt.

Klas Rosendahls råd till innovatörer

  • Tro på din produkt!
  • Lyssna på marknaden, på dem som ska betala. Man har själv inte hundra procent rätt.
  • Tänk på att vägen framåt ser olika ut för var och en.