Bygginnovationen pågick 2016-2018 ledde fram till att nya lösningar i form av tjänster och produkter. Här kan du läsa mer om de resultat som kommit fram.