Målet med projektet var att utreda olika metoder för att detektera fukt. En bra metod har hittats och de första sensorerna har tillverkats i en mindre skala. En mätmetod har hittats till ett rätt pris och kommer årets tester att fortsätta visa positiva resultat så är målet att de första detektorerna kommer vara integrerade i våra produkter under 2017 och kommersiella under 2018.

Fakta

Projektkoordinator: Staga Sweden AB
Projektledare: Sven Lundgren