Syftet med projektet var att verifiera om det är möjligt att jobba fram en sensorlösning och tjänst som har potential att till substantiell energieffektivisering. Projektet har tydligt påvisat att så är fallet .En prototyp är designad och framtages i 3d printer. Analys av energieffektiviserings potentialen har genomförts av extern konsult. IPR värden finns inom vissa områden.

Projektet har visat att det inte finns något liknande system idag, att de tekniska förutsättningarna för att utveckla ett sådant är mycket goda samt att det potentiellt finns en stor marknad för ett sådant verktyg.

Projektet har genomförts inom företaget självt av egen personal samt med bidrag av individer från externa organisationer, som kommer från organisationer som sannolikt kommer att vara deltagare i ett eventuellt efterföljande utvecklingsprojekt.

Fakta

Projektkoordinator: Lindborg Systems AB
Projektledare: Joachim Lindborg