Projektet har visat att det inte finns något liknande system idag, att de tekniska förutsättningarna för att utveckla ett sådant är mycket goda samt att det potentiellt finns en stor marknad för ett sådant verktyg.

Projektet har visat att det inte finns något liknande system idag, att de tekniska förutsättningarna för att utveckla ett sådant är mycket goda samt att det potentiellt finns en stor marknad för ett sådant verktyg.

Projektet har genomförts inom företaget självt av egen personal samt med bidrag av individer från externa organisationer, som kommer från organisationer som sannolikt kommer att vara deltagare i ett eventuellt efterföljande utvecklingsprojekt.

Fakta

Projektkoordinator: Dakki AB
Projektledare: Maria Ovsiannikow

Läs mer

Artikel om projektet: Rörskopi reder ut rören