I projektet ingick att ta fram ett underlag för att söka finansiering (med partners) av ett större genomförandeprojekt. Allt detta uppnåddes och planeringsarbetet från CYSIC övergick till projektet Construction 4.0.

Projektet inleddes med analys av relevant mjuk- och hårdvara på marknaden. Parallellt genomfördes en undersökning för att identifiera forskningsinstitut med relevant inriktning, samt aktörer inom byggbranschen som kan vara intressanta att inkludera i projektgruppen.

Det hölls en workshop för BoldAR med de kontaktade organisationerna där deltagarna presenterade sina roller och sina respektive verksamheter vilket följdes av en brainstorming gällande BoldAR:s tillämpningsområden. Efter avslutade workshops tecknades samarbetsavtal med utvalda aktörer.

Resultat

  • Konkurrensanalys genomfördes i samarbete med flera branschföretag
  • Kostnad/intäktsanalys (business case)
  • Fortsatta tester av demonstratorn från PEDIMA
  • Arkitekturutveckling utifrån resultat av tester
  • Etablering av utvecklingskonsortium och utvecklingsplan
  • Patentanalys för att så långt möjligt säkerställa clearance

Fakta

Projektkoordinator: Smartilizer Scandinavia AB
Projektledare: Mats Nordlund