Marknadspotentialen för ett fjärrvärmenät som erbjuder två nyttor, värme och el, t ex reservkraft eller reglerkraft, beror bland annat på prisskillnaden mellan värme och (reserv) el, vidare är lokala förutsättningar såsom värme-/elbehov under året viktiga.

Resultat

Större fastighetsägare med behov av reservkraft är bl a köpcentra, campus, sjukhus, flygplatser, datacenter samt större bostads-föreningar. Fjärrvärmeaktörer skulle kunna erbjuda två nyttor, dvs värme och el (genom omvandling av värme till el). El/värmekostnader kan sänkas, dieselaggregat / reservkraft kan ersättas, och fjärrvärmeproduktionen kan utnyttjas mer effektivt (t ex sommartid). Sammanlagt, så kan fjärrvärmenätet i sin helhet bidra till ökad leveranssäkerhet för el.Slutrapporten innehåller systembeskrivning, kartläggning av teknik och en affärsplan.

Analys av resultat

Climeonhar agerat projektledare och samarbetade med SP och SWECO. Systembeskrivningen görs av Climeon, SP och SWECO. Kartläggning av tekniska krav (el, backup system, krav på elkvalite etc) genomfördes av SP och SWECO. Affärsplan togs fram av alla tre partners.

Fakta

Projektkoordinator:
Projektledare: