Målet, som var att verifiera teorin som ligger till grund för Wattometern genom att generera och utvärdera en stor mängd mätdata, har uppfyllts. Med de resurser som införskaffats och det arbete som lagts ner under projektperioden har konceptidén klargjorts genom en informativ infografik.

Sambandet mellan energiförbrukning, varmvattenflöde och temperatur kunnat påvisas i en specifik testmiljö genom att designa och tillverka en testmiljö med ett reglerbart varmvattenflöde samt programmering av ett interface för att logga och visualisera data har insamling, visualisering och analys av flera temperaturpunkter (och ett faktiskt vattenflöde som referensvärde) möjliggjorts, vilket ligger till grund för resultaten.

Fakta

Projektkoordinator: IBDK Sweden AB
Projektledare: Jonas Landahl