I dagsläget är det tidsödande och dyrt att bygga staket. Men genom att använda sig av förlackerad plåt som man rullformar på plats och med stansade moduler för hörn och ändar, kan man bygga staket och stängsel stabilare, enklare och med färre plitar i marken.

Målet för projektet var lägre pris, enklare tillverkning, minskat underhåll vilket leder till minskad total kostnad för slutkund.

Projektet arbetade fram ett koncept som innefattade rullformade plåtprofiler och pressad plåt, för att bygga staket i moduler. Priset kunde pressas med med -32% jämfört med ett trästaket, detta ej inkluderat underhållskostnader för trästaket. Projektet kunde också ta fram konstruktion av byggmoduler, där staketen byggs efter en "lego-princip" med färdiga komponenter som kan varieras i stort antal.

En del i projektet var också att få input från externa aktörer som arbetar i rullformningsindustrin vilket gav att profilerna är OK att rullforma i den önskade materialkvaliteten. Priset sänktes betydande mot ett trästaket, noterat är att man behöver investera i maskiner för att rulla dessa profiler, så kallad hard tooling. Här kan man till exempel jobba vidare med en arkitektfirma eller designhögskola för att raffinera erbjudandet estetiskt.

Fakta

Projektkoordinator: Conspiro AB
Projektledare: Johnas Tigrä