Till de förväntande effekterna och resultaten hör att se över tillgången till nya marknader och att kunna effektivisera takrenoveringar i segmentet platt/låglutande till lutande tak och att öka andelen prefabricering vid nybyggnad och renovering.

Projektet kommer att ta fram lösningsförslag för problemställningar med verifiering och val av lösningar mot potentiell kund. Till detta kommer beräkningar och teknisk bearbetning av lösningar och avstämning gentemot relevanta standards och framställan tekniska anvisningar. Även underlag för eventuell patentansökan ingår samt inledande marknadsbearbetning.

Projektkoordinatorn KAMI är en taktillverkare som grundades 1976 och som bland annat tillverkar produkten PLEGEL, ett tegelliknande plåttak som blivit en internationell framgång.

Fakta

Projektkoordinator: KAMI AB