Målen för projektet är att 1) Bedöma metodens tekniska och ekonomisk potential 2) Etablera kontakter med potentiella användare och partners för framtida demonstrationsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är avslutat kan vi uppskatta den tekniska potentialen för metoden fryskonsolidering; hur lång tid processen tar, hur hög markstabilitet man kan uppnå, samt energibalans. Vidare kommer vi kunna svara på vilka viktiga moment som krävs för att etablera fryskonsolidering på ett område, exempelvis tillståndsprocesser. Vi kommer också att ha kontakt med partners för ett fortsättningsprojekt med tester i större eller mindre demonstrationsskala.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre delar: En labbstudie, en utredning av affärspotential samt kontakt med framtida partners för demonstrationsprojekt. I labbstudien kommer vi studera hur fryskonsolidering fungerar tekniskt. Utredningen av affärspotential utgår från en potential framtida beställare av metoden, och vad metoden innebär för denne i form av kostnader och tidsåtgång. Under projektets gång tas kontakter med möjliga användare av metoden och andra nyckelaktörer. Dessa bjuds in till en avslutande workshop där möjliga fortsatta utvecklings- och demonstrationsprojekt diskuteras.

Fakta

Koordinator: Ecoloop AB
Projektledare: Maria Johansson