Målsättningen med detta projekt är att: uppskatta affärsmässiga nyttan med att använda FUMO för olika typer av lättare transporter. sondera vilken kapacitet FUMO har i dagsläget, speciellt bärkapacitet i olika situationer. uppskatta vilken teknikutveckling som är nödvändig för att FUMO ska vara kommersiellt intressant samt kostnaden för denna teknikutveckling.

FUMO är en flexibel plattform som kan nyttjas i många tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

Som en effekt av projektet förväntar vi oss att byggindustrins intresse för vår robotlösning ska öka speciellt inom de segment där nyttan är som störst. Vi förväntar oss att affärsstudien ska ge information om inom vilka segment av byggindustrin som vår robotlösning gör störst nytta. Likaså kommer vi att demonstrera vilken kapacitet dagens robot har samt identifiera brister för att var kommersiellt intressant. Sondering av autonomifunktionalitet kommer att genomföras.

Planerat upplägg och genomförande

Roboten anpassas för att dess bärförmåga ska kunna prövas och tester utförs under olika förutsättningar. Autonomiarbetet startas upp med våra examensarbetare vid KTH. Med kännedom om uppskattad bärförmåga inleds affärsstudien genom kontakter med olika organisationer i branschen.

Fakta

Koordinator: AB Realisator Robotics
Projektledare: Thomas Eriksson
E-post: info@realisator.se
Webbplats: Realisator Robotics