Dels syftar projektet till att ta fram en demonstrationsprototyp (funktionsprototyp i liten skala) av Build-rs robot. Prototypen är en "minimum viable product", för att övertyga intressenter om bolagets förmåga att realisera idén. Dels skall projektet rymma diskussioner med potentiella samarbetspartners samt teknisk akademiska experter för att generera snabb feedback och möjliggöra framtida samarbeten.

Den första roboten togs fram genom stöd från Bygginnovationen.

Utav detta projekt och med hjälp av den prototyp som tas fram förväntas bolaget under partneringdiskussioner ha upparbetat ett förtroende hos framtida samarbetspartners inom industrin och akademin för att tillsammans med dessa kunna ta nästa steg i att realisera idén med en robot för lättväggsbyggnation. Under framtagandet av demonstrationsprototypen och i samtal med tekniska experter förväntas också bolaget ha identifierat tekniska svårigheter och ny teknologi som underlättar valet av mjukvaru- och hårdvaruprodukter i nästa steg av robotrealiseringen i industriell skala.

Huvudsakligen ansvarig för framtagandet av prototypen kommer Rasmus Pettersson att vara, teknisk fysiker från Uppsala Universitet. Fredrik Löfgren, robotexpert, aktiv vid Linköpings Universitet kommer att agera tekniskt stöd och bidra med rådgivning under prototypframtagningen. Projektet rymmer också diskussioner med flertalet olika intressenter och huvudsakligen ansvarig för detta arbete kommer Andreas Söderberg, VD, att vara. Bolaget kommer förutom flertalet möten med partners också att ställa ut prototypen på mässor för en bredare exponering mot intressenter.

Läs mer
Intervju med utvecklingsteamet

Fakta

Koordinator: Decicure AB (Build-r)
Projektledare: Andreas Söderberg (fr.o.m. våren 2017 Julia Fransson)

Webbplats

Build-rs webbplats