Detta projekt syftar till att undersöka hur bioreaktorerna ska utformas för att form och funktionsmässigt passa in i hemmet, för att i ett nästa steg kunna testas i hemmiljö. Målet är att ATE framöver ska kunna testas i större skala och därefter integreras vid nyproduktion av bostäder, i fritidshus samt kunna användas vid större event i stadsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Vi vill i detta projekt påvisa möjligheten med att i hemmiljö integrera ett nytt sanitetsystem som sluter kretsloppet av näringsämnen. Projektet vill bidra till ett nytt sätt att använda biologiska restprodukter, särskilt humanavfall, som en resurs. Resultat: Vi kommer att kartlägga användares behov, utveckla designskisser och visualisering av produkten i hemmiljö. Dessa kommer att användas i kommunikation med andra aktörer och bidra till att bygga nya samarbeten för vidareutveckling av produkten.

Planerat upplägg och genomförande

Identifiera och utvärdera designkonsult & arkitektpartner Research i hemmiljö och analys av resultat Workshop/skiss tillsammans med designkonsult och arkitektpartner Designkoncept och visualiseringar av produktdesign anpassad till en svensk marknad Sammanfattning av projekt och utveckling av plan för nästa steg i produktutvecklingsprocessen Arbetet i detta projekt ger möjlighet till en fördjupning i designområdet och kommer att nyttja och komplettera arbetet i ett beviljad projekt inom Vinnova UDI (Utmaningsdriven Innovation).

Läs mer

Fortsättningsprojektet Svartsö

Fakta

Koordinator: Habermann Design & Development AB
Projektledare: Karin Habermann