Selen informerar bäraren av selen, och dennes omgivning, nar man befinner sig i områden där olyckor ofta sker. Projektets övergripande mål är att medvetandegöra osäkert beteende på byggarbetsplatser for att successivt forändra till sakerhetsmedvetna beteenden.

4light säljer redan idag modellen Worker som syftar till ökad säkerhet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat ifrån projektet är att insikter skapas vad gäller de tekniska och marknadsmässiga förutsättningar som råder för att utveckla och kommersialisera 4lights säkerhetssele för användning på byggarbetsplatser. Detta gäller bland annat möjligheterna att använda geotrackingteknologi för att medvetandegöra osäkert beteende och möjligheter med att implementera säkerhetsselen i befintlig byggutrustning för att effektivisera framtida kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innebär förstudie av de tekniska förutsättningar som finns för att utveckla selen (framförallt inom geotracking och IoT), samt de marknadsmässiga förutsättningar som finns för att kommersialisera selen mot byggbranschen. Utifrån förundersökningen kommer den initiala projektidén att vidareutvecklas, och en konstellation av projektparter kommer att sättas samman, för att ta projektet vidare mot prototyp-utveckling och marknadstest.

Fakta

Koordinator: 4light AB
Projektledare: Tezha Mohajeri
E-post: tezha@4light.se
Webbplats: 4lights webbplats