Test av en ny metod för visualisering och produktion av APD-planer. En första version av ett nytt verktyg på Spotscale Cloud som riktar sig till bygg- och anläggningsföretag.

Befintlig prototyp utvecklas till en först version av en fungerande produkt. Produkten testas under utvecklingen med en referensgrupp med personer från 3 stora byggbolag.

Fakta

Koordinator: Spotscale AB Projektledare: Katarina Nylander Bidrag från Vinnova: 265 000 kronor Projektets löptid: mars 2017 - oktober 2017