Konstruktionsmodellens utformning skall kalibreras så att den fungerar väl värmetekniskt, fuktmässigt så att konstruktionen inte utsätts för fysiska förhållanden som inverkar negativt på dess komponenter eller inneklimat. Projektet skall även skaffa teknisk fakta kring de dynamiska samspel som finns mellan grundläggningen och dess omgivning.

Förväntade effekter och resultat

Produkten skall optimeras utifrån de materials egenskaper som används, så att träets värmekonduktivitet, värmekapacitet, förmåga att lagra atmosfärisktkol och fuktegenskaper kommer konstruktionen till gagn. I det förväntade resultatet kommer samspelet med huskonstruktionen i övrigt att ge en prisvärd konstruktionslösning som hjälper människor att kunna skaffa sig ett boende som tar ansvar för en hållbar utveckling och samtidigt ger bra inneklimat, låg energiåtgång och låg driftekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudstudien är tänkt att belysa konstruktionens reaktion på möjliga dynamiska inneklimatklimatsenarier och situationer i förhållande till yttre klimat under olika årstider. Detta skall göras med fysiska modeller hos Sveriges tekniska forskningsinstitut i deras klimatlaboratorium i Borås. Detta för att ge teknisk data samt klargöra eventuella brister som skall åtgärdas för att uppnå tänkt funktion i konstruktionen.

Fakta

Koordinator: Svensk trägrundläggning AB