Idag finns ca 1 miljon lägenheter i 2-4 våningshus som saknar hiss. Ljura Taklift, är en lösning för upp till 2 personer varav 1 med rullstol. Ljura taklift fyller behovet av vertikal förflyttning för att kunna nå sin bostad.

Konstruktionen utnyttjar trappornas undersida för hissens vertikala belastning. Ingreppet i byggnaden blir minimalt. Investeringen genomföras till en tredjedel av konkurrerande hisslösningar utan att nämnvärt påverka byggnaden i övrigt.

Effekterna av detta projekt är att prototypen kan installeras och demonstreras för aktuella målgrupper som t.ex. fastighetsägare inom främst allmännyttan, intressenter inom kommunal omsorg samt intresseorganisationer. Resultat av genomfört projekt är att prototypen ska utvärderas och utgöra underlag för tillverkning.

Prototypen "Ljura taklift" utvecklas och färdigställs i samverkan med teknisk kompetens. Följande områden är föremål för färdigställande: Drivanordning, fästen i takprofil, lastplatta och skyddsutrustning samt elförsörjning.

Fakta

Koordinator: BM DESIGN AB Projektledare: Lasse Butler Bidrag från Vinnova: 300 000 kronor Projektets löptid: april 2017 - maj 2018