PMX Systemet bör ha alla förutsättningar för att nå en global marknad, då det är ostridigt att systemet kan spara stora mängder vatten och därmed också sänka kostnader för fastighetsägare, stat och kommuner i det äldre fastighetsbeståndet, och material, arbete och servickostnader i nyproduktionen.

Vi etablerar nu ett team av tekniker, marknadsförare och fysiker för olika tester och marknadskontakter. I första steget kommer vi att kontakta 150 branschföretag i Europa för att nå en global marknad. Målsättningen är att etablera PMX-systemet i Asien, Europa, Nord - och Sydamerika. Vi kommer också att utvärdera lämpliga tillverkningsorter, i första hand i Sverige men utesluter inte en tillverkning i annat land. Försäljning av systemet på olika marknader, tror vi lämpar sig bäst genom att sälja licenser.


Fakta

Koordinator: Pumpmodule X AB
Projektledare: Ove N Edmark