Huvudsyftet med projektet var att skapa en fungerande prototyp i produktionsmiljö för att skapa ett diskussionsunderlag om vilka arbetsmoment som är mest värdefulla att digitalisera och effektivisera med Augmented Reality, samt att redan nu undersöka hur denna typ av lösning bör paketeras för att kunna implementeras i projekt. Projektet har kunnat skapa fungerande prototyper och dessa har även kunnat testas i produktionsmiljö som planerat.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat var att få bekräftat att möjligheten att använda 3D-modeller på plats med hjälp av Augmented Reality skapar nyttor i flera skeden i byggprocessen. Projektet har varit uppmärksammat både internt på Skanska och i media och man har sett att tekniken ger stora möjligheter. Projektet har tagit fram lösningar för att hantera utmaningarna med den nya tekniken, bl.a. genom att förbättra hanteringen av tunga modeller i IX molntjänst kombinerat med enkla lösningar såsom avtagbar solfilm som monterats på AR-headset, och förbättrad kalibrering av 3D-modellens position.

Upplägg och genomförande

I projektet skapades tre prototyper, för planering och montering av armering, stommar och installationer. Prototyperna testades av BIM-koordinatorer, arbetsledare och yrkesarbetare i produktionsmiljö. Erfarenheterna samlades in i ett antal workshops där deltagarna fick ge sina synpunkter på möjligheter och begränsningar med denna typ av teknik.

Fakta

Koordinator: Information Experience AB Projektledare: Anders Lundgren Bidrag från Vinnova: 268 000 kronor Projektets löptid: april 2017 - september 2017

Webbplats
Projektbeskrivning för pilotprojekt med Skanska