Fakta

Koordinator: Spinckel Invest AB Projektledare: Oscar Persson Ridell

Syftet med projektet är att, med hjälp av VR i utbildningen av hisstekniker, oka sakerheten i det framtida installationsarbetet ute i faltet (bade for hisstekniker och for hissbrukare).

En realistisk VR-miljön, i vilken studerande hisstekniker bland annat kan ova infor, och kan avlagga, praktiknara prov som pavisar deras kunskap i forhallande till deras framtida faltarbete, mojliggor en kvalitetssakring av utbildningen vilket i sin tur okar sakerheten i det framtida installationsarbetet ute i faltet (bade for hisstekniker och for hissbrukare).

En realistisk VR-prototypmiljo över ett hisschakt ska framstallas och sedan anvandartestas i och for utbildningen av hisstekniker; feedback sammanställs som skapar underlaget for att prototypen ska kunna vidareutvecklas till en ”fardig” VR-miljo. Projektet, och VR-prototypen, ska även presenteras för intressenter inom hissbransch (bl.a. en ledningsgrupp som innefattar personer ifran alla de ledande hissbolagen).

Fakta
Koordinator: Spinckel Invest AB
Projektledare: Oscar Persson Ridell