I dagsläget servas hissar genom att kunder felanmäler via telefon och projektet syftar till att hitta en lösning där fel kan upptäckas automatiskt, felanmälningar undersökas på distans så att hisserviceföretag kan utföra effektivare service. Hisstillverkare deltar i projektet och genom workshops med dessa bolag ska ekonomiska och tekniska förutsättningar för produkten undersökas.

Samtidigt tas en teknisk hårdvaruspecifikation fram med servicetekniker och en kostnadskalkyl genomförs. En funktionslista och kravspecifikation ska definieras inför fortsatt utvecklingsarbete. Utifrån detta ska projektidén utvecklas och en projektpartskonstellation sättas samman för installationen av en prototypbädd i Stockholm.

Fakta

Koordinator: Sicada AB
Projektledare: Fabian Assarsson