Demonstrationen kommer göra det möjligt att under operativa förhållanden validera den energiprestanda som energikollektorerna visat under laboratorietester. Demonstrationen kommer att validera dels den nya systemlösningens förmåga att återladda borrhål, dels dess förmåga att tillhandahålla komfortvärme direkt till fastighetens uppvärmningssystem.

Projektet kommer att: konstruera, installera och demonstrera Evertechs systemlösning i en av Örnsköldsvikshems fastigheter på Köpmannaholmen i Örnsköldsvik. Två varianter av systemlösningen kommer integreras med en befintlig bergvärmeanläggning med urarmade bergvärmehål, där systemlösningen kommer återladda de befintliga hålen och tillhandahålla energi direkt till fastigheten.

Evertech Energy Solutions AB ägs av Ecoclime Comfort Ceilings AB i Umeå. Företaget erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution.

Fakta

Koordinator: Evertech Energy Solutions AB
Projektledare: Martin Johem