Skumbetong används normalt som fyllnadsmaterial och som avjämning på bjälklag och vindar. Luca Industries i Tyskland har utvecklat ett nytt recept för skumbetong där de har möjlighet att nå ned till densiteter under 100 kg/m3 vilket också medför ett betydligt bättre lambdavärde.

Autopus Concrete Solution AB har tagit fram en mobil enhet för tillverkning och tecknat ett licensavtal med Luca Industries. Den lägre densiteten och bättre lambdavärde ger möjlighet till nya innovativa tillämpningsområden i Sverige som till exempel isolering av rörgravar i mark för fjärrvärme, grundisolering och/eller som isoleringsmaterial i olika byggnadsdelar. Att använda skumbetong som grundisolering har flera fördelar jämfört med traditionell cellplast.

Innan full marknadsföring av materialet som grundisolering kan ske måste några osäkerheter klarläggas så som, torktider i kombination med betong, vattenabsorption, regn under byggtiden, genomsläpplighet för radon etc.

Fakta

Koordinator: Antopus Concrete Solution AB
Projektledare: Göran Nilsson