Projektet innebär att genom s.k WUFI-simuleringar av flera produktvarianter, särskilt testa olika skivor som kan absorbera fuktighet, identifiera en bra produktlösning. Projektet ska även testa ett fysiskt väggelement på HSB Living Lab på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg. Simuleringar, mätningar och test kommer bli sammanställt i en skriftlig slutrapport inför ett fortsättningsprojekt. Fortsättningsprojektet innebär att besvara föreliggande slutrapport, genom att fokusera på teknisk utveckling av de ingående komponenterna i systemet efter den utvärdering av WoodXZip.

Projektet ar ett fortsättningsprojekt inför prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem, kallat WoodXZip. Byggsystemets styrkor och svagheter och vissa tekniska detaljer har utretts. I fortsättningsprojektet kommer Chalmers tillsammans med alla projektpartner att utveckla träkonstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande.

Läs mer

Artikel om WoodXZip: Nytt modulsystem genom lyckat FoU-samarbete
Det första WoodXZip-projektet

Externa länkar

Labs2020:s webbplats

Fakta

Koordinator: ZENERGY AB Bidrag från Vinnova: 300 000 kronor Projektets löptid: oktober 2017 - oktober 2018