Att automatisera denna process skulle uppfylla dessa behov, men kraven på ökad effektivitet, enkel användarvänlighet samt automationsgrad är mycket höga. Det krävs därför en djupare teknisk analys för att bedöma om kraven på maskinen går att uppfylla med en rimlig utvecklings- och tillverkningskostnad.

Resultat och förväntade effekter

En förväntad effekt av projektet vara att byggindustrins intresse av våra robotlösningar skulle öka. Detta har uppfyllts och det finns ett intresse för vår vision och vår teknologi. Genom projektet har det öppnat sig nya möjligheter att med större byggbolag fortsätta analysera hur man med ny teknologi inom AI och robotik kan effektivisera det manuella arbetet på byggarbetsplatsen samt reducera slitsamma arbetsmoment.

Upplägg och genomförande

Genom besök hos och telefonintervjuer med byggbolag, plattsättningsentreprenörer, branschorganisationer, robottillverkare samt maskintillverkare har data samlats för att bedöma marknadspotentialen i denna maskin. Informationen har bearbetats och ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet har tagits fram.