I Sverige idag ökar sjuktalen inom området psykosomatiska sjukdomar (stress och utbrändhet). En viktig aspekt i det förebyggande arbetet är att underlätta för individer att enkelt och snabbt kunna återhämta sig och sänka stressnivåer

Vilorummet upptar en liten yta, är billigt för företag att köpa in och erbjuder anställda en lättillgänglig plats för regelbunden återhämtning. Målet med produkten är att främja hälsa på arbetsplatsen och därigenom minska sjukskrivningar. Vilorummets principer bygger på klinisk forskning inom ett par områden med fokus på hur man kan sänka stressnivåer effektivt och snabbt. Vi använder både audiostimulativa och visuella lösningar. Vilorummet kommer ha dimensioner som innebär att det är lätt att placera i befintliga kontorsmiljöer. I projektet finns kompetens inom neurovetenskap, akustik och visuell gestaltning.

Projektets aktiviteter har fokuserat på en vidareutveckling av produkten parallellt med interaktion med kunder, slutanvändare och partners. I samverkan med nya partners har konceptidén vidareutvecklats genom visualisering, revidering och validering i workshops och tekniska tester inklusive prototyparbeten där även kravställning ingått. Kunder och slutanvändare har bidragit på ett värdefullt sätt med insikter om behov och önskemål samt uppfattning av koncept och prototypskisser. Interaktion med dessa grupper har skett genom workshops, möten och intervjuer under tredje kvartalet 2017.

Externa länkar

Neverlands webbplats

Fakta

Koordinator Igeia Health Labs AB Bidrag från Vinnova 88 218 kronor Projektets löptid september 2017 - december 2017