Målet är att använda prototypen för diskussion avseende integration i byggnader samt utvärdering av formgivning. Projektet är ett steg i Harvest Moons långsiktiga mål att skapa ett skalbart torrt toalettsystem som sluter kretsloppet av näring från humanavfall i samhället.

- Framtagning av fysisk designprototyp
- Vidareutveckling av teknik samt kravställning på produkten
- Fördjupad analys av den ekonomiska nyttan och prisbilden för den enskilde konsumenten
- Fördjupad analys av produktens kommersiella potential


Vi vill genom detta projekt öka vår kunskap om hur toaletten skall utformas för att framgångsrikt integreras i hemmiljö samt påvisa möjligheten med ett nytt sanitetsystem som sluter kretsloppet av näringsämnen och använder humanavfall som en resurs.

En designprototyp kommer utvecklas av Harvest Moon. Prototypen kommer att utvärderas i workshops tillsammans med fastighetsutvecklare, arkitekter, VA-bolag och andra aktörer inom samhällsbyggnad för att förtydliga kravställning på produkten samt skapa ökad förståelse för produktens användningsområden. Kostnads- och intäktsanalyser kommer att göras parallellt med framtagande av designprototyp. Fokus kommer även läggas på fördjupad marknadsanalys och vidareutveckling av immaterialrättsliga skydd.

Läs mer

Artikel om projektet med utvecklaren Harvest Moon
Det första projektet Samla in och förädla biologiska restprodukter

Faktaruta

Koordinator: Harvest Moon AB Bidrag från Vinnova: 300 000 kronor Projektets löptid: november 2017 - maj 2018