Projektets mål och syfte är att oka säkerhetsnivån inom byggbranschen genom utveckling av en säkerhetssele som informera bäraren, och dennes omgivning, när man befinner sig i områden där olyckor ofta sker och på sa satt förändra osäkert beteende på byggarbetsplatser.

Projektet ska utifrån användartester ge insikter över hur prototypen kan vidareutvecklas, tekniskt och marknadsmässigt, till en produkt som kan kommersialiseras inom olika områden och användargrupper inom byggbranschen.

En prototyp av säkerhetsselen som baseras på geo-lokaliseringsteknologi samt ett ljus-system med olika färger för medvetandegörande ska utvecklas för att sedan testas ute på byggarbetsplatser. Återkopplingar från olika typer av användare kommer inhämtas för att sammanställa ett underlag for vidareutveckling av prototypen till en kommersialiserbar produkt. Även ett enklare användargränssnitt ska utvecklas for att hantera inställning av geo-lokaliseringen och data-administration.

Fakta

Koordinator 4light AB Projektledare: Tezha Mohajeri E-post: tezha@4light.se Bidrag från Vinnova 300 000 kronor Projektets löptid november 2017 - mars 2018