I dag görs felanmälan av hissar via telefon och projektet syftar till att hitta en lösning där fel kan upptäckas automatiskt och felanmälningar undersökas på distans så att hisserviceföretag kan utföra effektivare service. Den tekniska lösningen ska valideras och en fungerande mjukvara utvecklas i form av en webapp och kommunikationslösning. Totalt installeras 150 enheter i Stor-Stockholm.

Läs mer
> IoT-lösning problemlösare för hissar - intervju med Fabian Assarsson
> Information om det första projektet

Verifiering genom prototypisering
Det huvudsakliga målet är att verifiera lösningen genom prototypisering. Hissbolagen ska kunna följa uppkopplade hissars felstatistik och på ett verksamhetsnaturligt sätt få felrapporter automatiskt direkt vid hissfel. Fungerande installationsprocess ska påvisas hållbar och kostnadseffektiv.

S:t Eriks Hiss AB och ManKan Hiss AB deltar återigen som framtida kunder för produkten i projektet och genom en agil och SCRUM-baserad utvecklingsmetodik tillsammans med dessa bolag, ska den tekniska lösningen valideras och en fungerande mjukvara utvecklas. Tvåveckorssprintar varvas med återkopplingsmöten med projektparterna för att kontinuerligt utvärdera utvecklingsarbetet och delleveranserna.

Faktaruta

Koordinator: Sicada AB Bidrag från Vinnova: 300 000 kronor Projektets löptid: november 2017 - april 2018