Resultatet av projektet blir en testad prototyp inklusive erforderlig dokumentation såsom ritningar och beräkningar. Produkten skall vara så långt framtagen att den är klar för lansering på den öppna marknaden.

Faktaruta

Koordinator: CraftByUs Sweden AB Bidrag från Vinnova: 100 000 kronor Projektets löptid: januari 2018 - juni 2018