Sally R utnyttjar beprövad rymdteknik för att spara energi i byggnader. Genom att sammanfoga klimatsystemet som används i rymden med det som används i byggnader på jorden optimeras klimathanteringen och energiförbrukningen sänks. I projektet som får stöd samarbetar Sally R med Tekniska Verken i Kiruna som en del i att förbereda för marknadsintroduktion.

Tekniska Verken är en av huvudaktörerna i Kirunas stadsomvandling där de ansvarar för att projektera den tekniska infrastrukturen i den nya staden. Testbed Kiruna ska ge små och medelstora företag i Kiruna och regionen en arena för att ta fram och utveckla nya lösningar, tjänster och produkter inom hållbarhet.

De förväntade resultatet är att ha utvärderat rådande omständigheter och förutsättningar och vara redo för ett skarpt test av Sally R:s teknik med Tekniska Verken i Kiruna och därefter kunna utföra en marknadsintroduktion.

Planerat upplägg och genomförande
Upplägget för projektet kan sammanfattas i följande 5 punkter:

1. Förbereda för skarpt test med Tekniska Verken och Testbed Kiruna
2. Säkerställa partner för serieproduktion och leverans av system
3. Utvärdera potentiella affärspartners för snabbare marknadspenetrering
4. Vidareutveckling av immaterialrätt 5. Undersöka partners för export

Externa länkar

Läs mer om Sally R

Faktaruta

Koordinator: Sally R Aktiebolag Bidrag från Vinnova: 300 000 kronor Projektets löptid: januari 2018 - juli 2018