Dagens metod för borrning/hålsågning innebär att ett stort stativ måste bäras och bultas fast i golv eller vägg. Innovationen innebär arbete utan stativ, dessutom underlättar man uppritningen vid borrstart och undviker även att förstöra kringliggande ytor. Projektet syftar till att göra en faktisk prototyp för att kunna visa att metoden fungerar i praktiken och för att hitta och knyta upp en aktör för vidare kommersialisering av lösningen/produkten.

Förväntan är att praktiskt demonstrera att principerna för innovationen fungerar i verkligheten/labbmiljö. Upplägg och genomförande är framtagning av ritunderlag, tillverkning av komponenter, sammansättning av prototyp, genomförande av försök, utvärdering av försök samt kontakt med framtida samarbetspartners.

Faktaruta

Koordinator: Ekström Byggteknik AB Bidrag från Vinnova: 240 000 kronor Projektets löptid: januari 2018 - september 2018